580d8aa60cdee21638d0fb4d552e15853763bca5

Eftersom alla vägarbeten i princip har samma uppbyggnad, kommer vi börja denna kurs med att berätta om just det. Hur ett vägarbete är uppbyggt. Om du som trafikant har koll på detta, kommer det göra att du i större utsträckning är förberedd nästa gång du stöter på ett vägarbete. 

Det du ser av vägarbetet är främst den så kallade trafikavstängningen. Med andra ord de skyltar, barriärer, krockskydd etc. som hindrar dig från att köra som du brukar. Syfte med trafikavstängningen är att skapa en säker arbetsplast för vägarbetarna och en god framkomlighet för dig. 

En trafikavstängning delas in i tre stora delar:

Varna

Trafikanterna skall varnas att de snart kommer till ett vägarbete.

Vägleda

Väl framme vid vägarbetet skall trafikanterna vägledas genom vägarbetet på ett tydligt och framkomligt sätt.

Värna 

Trafikanterna och vägarbetarna skall värnas så att de inte råkar ut för skada om någon gör ett misstag.


Vi kommer under kursens gång att presentera dessa tre delar mer ingående. Men just nu räcker det med att du kommer ihåg följande: Ett vägarbete är uppbyggt utifrån att man först vill varna dig att det är ett vägarbete längre fram, att man sen vill vägleda dig på ett bra sätt genom vägarbetet och att man slutligen vill sätta upp skyddsanordningar som skyddar såväl dig som vägarbetarna utifall någon gör ett misstag. 


Fundering

Tänk återigen tillbaka på senast du passerade ett vägarbete. Försök att se de olika avsnitten, varna, vägleda, värna framför dig. Kan du se att de olika delarna fanns där?