E30ff896de345f737797b332a1d87117f552448c

Hej,

Hur långt är ett standardmöte för dig?


Många svarar 60 minuter utan att riktigt kunna ge någon bra förklaring till varför. Börja med att planera mål, syfte och upplägg för ett möte och bestäm sedan hur lång tid som behövs för ändamålet. Först då kan du skapa ett effektivt möte.


40 procent tycker att det är otydligt vad som har bestämts på möten i Sverige*. Många är så uppbokade att nästa möte börjar samtidigt som det första slutar. Om du var osäker på vad som bestämdes på det första mötet när det andra mötet började så har du garanterat ingen aning efter dagens tredje möte.


Ett enkelt sätt att lösa detta är att vägra möten som är längre än 45 minuter. Ett möten börjar oftast på helt klockslag och på det här sättet får du en kvart mellan varje möten även om du är helt uppbokad. 15 minuter att hinna hämta andan och ställa om på. De flesta möten skulle kunna vara ännu kortare men det är en annan sak...


Egen reflektion: Testa vad som händer om du planerar kortare möten. Börja med att definiera syfte och mål för varje möte. Kan du uppnå dem på mindre tid än 60 minuter? Testa!


Vi hörs

Fredrik Bauer

motesutveckling.se


*Källa: Meeting Quality Index, 3S International, 2012