E30ff896de345f737797b332a1d87117f552448c

Hej,

I en drömvärld fattas alla beslut i konsensus, alla är välinformerade och jobbar sedan aktivt utifrån det tagna beslutet. Så är det sällan i praktiken.


I vissa fall blir vi kallade till möten där beslut formellt ska fattas som egentligen redan är fattade. Det handlar i praktiken om att informera (som görs effektivare utan ett möte). Eller så har arrangören bjudit in så många och planerat så dåligt att beslutet skjuts upp till ett annat möte.


När du har identifierat ett problem kan du själv ta ställning till två frågor

1. Vad får ett beslut för konsekvenser? 

Om ett beslut får stora konsekvenser behöver ofta fler personer delta i processen. 

2. Vilka påverkas av ett beslut? 


Nästa steg är att lösa problemet. Ju fortare desto bättre. Be om input från rätt personer genom väl formulerade frågor direkt utan att kalla till ett möte och fatta sedan ett beslut. På det sättet sparar ni alla tid, både genom att ni inte behöver ägna tid åt ett ineffektivt möte och för att beslutet snabbare kan fattas. Ska du boka in ett möte med onödigt många personer tar det ofta långt tid innan du hittar en tid när alla är tillgängliga. 


Egen reflektion: Tänk på ett möte den senaste veckan där ni skulle fatta ett beslut inom ditt ansvarsområde. Vad är det värsta som hade kunnat hända om du hade fattat det beslutet själv?Vi hörs

Fredrik Bauer

motesutveckling.se