E30ff896de345f737797b332a1d87117f552448c

Hej,

Få möten är effektiva. Mötesledning är inte del av ledarskapsutbildningar och många möten genomförs helt enkelt på samma sätt som tidigare utan att någon ifrågasätter. Oavsett hur långt eller kort ett effektivt möte är finns det alltid en inledning, en fas som består av idégenerering, diskussion eller beslutsfattande och en avslutning.


Det finns metoder som skapar möten med glädje, engagemang och delaktighet. Några exempel finns i smakprovet av boken Mötesräddaren som du kan ladda ner gratis här.


Inför ett möte hamnar många i rollen att de både ska planera, leda, dokumentera och ha koll på det praktiska samtidigt som de ska delta i diskussionen. Ett effektivt sätt att komma ifrån slentrianen är att låta någon annan leda mötet. Det kan vara någon från en annan avdelning eller en extern facilitator. I de uppdrag jag åtar mig får jag ofta höra att diskussionerna blir mer intressanta, konkreta beslut fattas och att experten/chefen själv kunna delta aktivt.


Kan du få bättre kvalitet på din möten behöver du inte ha lika många och tid frigörs i din kalender. 


Egen reflektion: Tänk på det bästa mötet du någonsin har varit på, vad var det som gjorde det så bra? Försök definiera minst två eller tre aspekter av mötet som gjorde det så bra.


Vi hörs

Fredrik Bauer

motesutveckling.se