E30ff896de345f737797b332a1d87117f552448c

Hej,

Har du någon gång suttit på ett möte där ni inte fattade ett beslut eftersom ni inte hade tillräcklig information eller för att någon använde alltid till att gå igenom en för lång Powerpointpresentation?


Många möten är dåligt förberedda. Ett dåligt förberett möte är inte effektivt. Ett ineffektivt möte stjäl tid som du skulle kunna gjort annat på. 


Om du ska vara med och fatta ett beslut behöver du underlag och förslag på lösning innan mötet. Som nämnts innan kan de flesta besluten fattas av den som ansvarar för frågan istället för att samla till ett möte. Sitter ni ändå på ett möte måste du kunna kräva att alla deltagare är förberedda.


En metod som allt fler börjar jobba med är att flippa sina möten. Det innebär att deltagarna får all information och fakta innan mötet för att mötestiden fullt ut ska kunna ägnas åt diskussion och inte till att en person håller föredrag. Är du nyfiken på grundidéerna beskriver jag det på knappt en minut i det här filmklippet


Camilla Wallander, vd på Berghs School of Communication, jobbar med flippade möten sedan 2015. Hon gör en filminspelning med Powerpoint som underlag och skickar ut det till deltagarna innan mötet. Resultatet är aktiva möten som är mer effektiva än tidigare. Läs mer om Camillas metod här.


Egen reflektion: Vad är den största vinsten med förberedda deltagare som du ser det?


Vi hörs

Fredrik Bauer

motesutveckling.se