E30ff896de345f737797b332a1d87117f552448c

Hej,

Jag coachar chefer i att hitta mötesstruktur och processer som passar för varje individ och organisation. En person som jag nyligen hjälpte förväntades bland annat att delta på möten för två olika utvecklingsprojekt. Det var många återkommande avstämnings- och beslutsmöten och när vi pratade om dessa blev det tydligt att hon själv inte tyckte att hon kunde eller behövde bidra i allt. 


Vi satte upp en handlingsplan. Hon gick till berörda personer och förklarade att hon inte hinner vara med på allt och kom med alternativa förslag. Alla hade stor förståelse och flera av hennes medarbetare menade senare att det gjort det lättare för dem att kunna prioritera och att det nu var OK att säga nej. Hon kunde lämna ett projekt helt. I det andra får hon nu anteckningar efter varje möte, om ett beslut som berör henne ska fattas får hon ett beslutsunderlag inför mötet och medverkar endast de första eller de sista 5-10 minuterna på dessa möten.


Din tid är dyrbar. Blir du inkopplad i ett nytt projekt eller inbjuden till ett möte måste du och den som bjuder in dig kunna motivera varför just du ska vara med och vad du förväntas bidra med. Alla möten behöver ha mål och syfte. Fråga om det saknas det i inbjudan. Kan du fortfarande inte motivera varför du ska vara med på mötet - tacka nej!


Egen reflektion: Titta i din kalender och reflektera över vad du får energi av och vad som tar din energi. Vad för ditt och företagets arbete framåt? Vilka grupper behöver du vara med i och vilka är onödiga?


Vi hörs

Fredrik Bauer

motesutveckling.se