A4f2546eb568f76618dcb7863921db7aecdd7183

Vi har listat fem goda råd som är bra att tänka på innan du börjar investera. 

1. Tänk kort- och långsiktigt

Aktiers värde går upp och ner, särskilt kortsiktigt. Fundera på vad du vill med ditt sparande. Är det kapital som ska växa snabbt eller får det växa på lång sikt? Det är generellt en större utmaning och mer riskfyllt att få aktiekapitalet att ge snabb avkastning än att investera långsiktigt. Sätt därför ut mål med ditt sparande och investera därefter.

2. Sprid ut dina investeringar

Det är bra att sprida ut sina investeringstillfällen och inte göra alla investeringar på en gång. Om allt kapital investeras vid ett tillfälle riskerar du att handla när det är dyrt. Det är svårt att försöka köpa på botten och sälja på toppen, genom att sprida ut dina investeringar över tid handlar du både i upp- och nedgång. Tänk också på att handel med aktier kostar en slant, så kallat Courtage. Tänk därför till innan du omplacerar ditt aktieinnehav – kortsiktig handel och handel med framförallt små poster kan ibland kosta mer än det smakar.

3. Lägg inte alla ägg i en korg

Försök att sprida risken för att bli mindre utsatt för svängningar i enskilda aktier, branscher och områden. Köp gärna ett flertal aktier i olika branscher, med olika verksamhet och närvaro på olika marknader. Det gör att din aktieportfölj inte är lika känslig för eventuella nedgångar som beror på exempelvis fallande råvarupriser, enskilda företags problem eller lokala orosmoln. Förutom att minska risken brukar även detta tillvägagångssätt leda till en jämnare avkastning.

4. Följ den information som finns

Ju mer kunskap och information du har om marknaden och dina placeringar desto lättare blir det att ta beslut. Idag arbetar många noterade bolag aktivt med att ha en dialog med sina investerare. Information läggs löpande ut på hemsidor och det går ofta att prenumerera på nyhetsbrev från företag man är intresserad av. För ytterligare inblick i bolagen är det bra att läsa deras årsredovisningar och delårsrapporter. På investerarbrevet.se går det också att läsa om intressanta nyheter för investerare, följa spännande bolag på marknaden och få tips som aktieägare.

Med andra ord, håll koll på de aktier du köper. Generellt sätt är det säkrast att investera i bolag som har gått bra under en längre tid, med en stabil tillväxt.  

5. Gör en plan för dina placeringar och vinster

Tänk ut i förväg när det är dags att omplacera dina aktier. Exempelvis när ett bolag börjar uppvisa sämre resultat eller när du anser att risken är för stor i ett innehav. Det är vidare bra att fundera på de olika alternativ som finns för att placera den avkastning du har fått genom försäljning av aktier. Skattereglerna ser olika ut för olika konton. Just nu är till exempel ett investeringssparkonto, ISK, ett populärt alternativ ur skattesynpunkt.