A55d0a151ba514ca57a792bf9abc39352feb6738

Detta är en första introduktion till aktiemarknaden. Tanken med kursen är att ge dig en bra start för att kunna börja investera i aktier. Vi har även lagt till ett avsnitt om kvinnligt ägande.

Kursens tio delar skickas till din e-post varje vardag under två veckor. När du har slutfört kursen skickar vi ett prov till dig där du får testa dina kunskaper.

 

Återigen välkommen och lycka till!

Bästa hälsningar, 

Feminvest

  

Om du har några frågor om kursen, vänligen kontakta Feminvest projektledare Lisa Sonesson på [email protected]

 

Om Feminvest

Feminvest är ett nytt investerarnätverk för kvinnor, skapat av Laika Consulting. Syftet är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. I förlängningen leder fler aktiva kvinnliga aktieägare till ökat inflytande för kvinnor i bolag och i samhället, och till en mer jämställd aktiemarknad. Andra vinster är en mer diversifierad ägarstruktur för bolag samt en starkare privatekonomi för kvinnor. 

Ambitionen är att detta nätverk ska fungera som en drivkraft och stöd, så att fler kvinnor kan bli aktiva på aktiemarknaden. Nätverket vänder sig både till erfarna investerare och till de som behöver lite hjälp på traven. Liknande nätverk finns inte i dagsläget, vilket gör det till en ny typ av plattform och mötesplats.