Arbete / Psykologiska verktyg som hjälper dig att beskriva och sprida dina företagskultur

Företagskultur - det sitter inte i väggarna

Skapad av

A2c1ce3a583284934662ead65eb36c3e36a37fab Sara Ingvarsson

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 15 dagar

Sträck-läs

February 03, 2017

Om du förflyttar dig mellan olika företag, eller mellan olika avdelningar inom samma företag, så kommer du att lägga märke till skillnader. Skillnader i hur människorna arbetar ihop, om de är formella eller informella, om de skojar med varandra eller om varandra, om de hjälps åt eller sköter sig själva och om de är tystlåtna på möten eller frispråkiga. Mönstren som du lägger märke till kallar vi ofta kultur. När vi pratar om kulturer inom organisationen använder vi ofta uttrycket att det sitter i väggarna, som om de satt i byggnadskonstruktionen som omger personerna som arbetar där. Egentligen förstår vi att det är andra faktorer som kan forma fram en företagskultur. 

Den här kursen är till dig som vill lära dig mer om hur företagskultur faktiskt kan formas och utifrån det, vad man kan göra för att antingen behålla en kultur som ni trivs men även under olika typer av förändringar eller förändra kulturer som ni uppfattar som problematiska på något vis. 

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på kulturer generellt, men även till dig som har ett ansvar som gör att du kan ha i uppgift att jobba med att bygga företagskultur på något vis till exempel som chef eller HR-konsult. 

Förhoppningen är att du efter kursen kommer att ha en syn på företagskultur som är lite mer konkret och förändringsbar istället för något diffust, magiskt som sitter i väggarna. 

Intresserad?