897e73eabb5fc6a640263dfb08e1a0912acd0d32

Kvittot på en lyckad implementation är att användarna i organisationen verkligen loggar in och arbetar i systemet. För att det ska ske är användarvänligheten och tillgängligheten viktig. Tillgänglighetsfrågan kan lösas genom bland annat single sign-on, vilket låter användaren gå direkt från ett befintligt system till det nya utan att logga in igen. Användarvänligheten däremot, den behöver utvärderas i förväg och sättas i relation till uppgifterna som ska utföras. Att betala mer för att få en lättanvänd lösning ger ofta pengarna tillbaka, sett till låga utbildningskostnader och att mindre tid läggs på krångel.

Börja med att formulera en tydlig målbild kopplad till användarvänlighet. Vilka ska använda systemet? Vad ställer det för krav på prestanda och funktionalitet? En bra tumregel är att ju mer sällan ett system ska användas desto lägre måste tröskeln att komma igång vara. 

Sikta på att ställa frågor om användarvänlighet i er RFI så att svaren ger er en god uppfattning om:

* Hur och på vilka sätt systemet är användarvänligt.

* Hur systemet används av olika användargrupper och personer med olika roller.

* Systemets prestanda. En gammal och långsam lösning är sällan användarvänlig!


Tänk på att vad leverantören hävdar inte alltid stämmer med kundens verklighet. I nästa avsnitt tar vi därför upp konsten att fråga referenser. Häng med!

Ellen på Verismo