897e73eabb5fc6a640263dfb08e1a0912acd0d32

I rollen som systemleverantör har vi varit med om att en kund letar efter ett eller flera system som kan motsvara deras krav - samtidigt. Vi har fyllt i RFI:er som varit uppdelade efter funktion och där kunden sedan haft i åtanke att kunna kombinera olika lösningar för att få en optimalt anpassad systemflora. Det här kan vara ett alternativ för organisationer som kräver att vissa områden hanteras av ett riktigt välutvecklat system, exempelvis rekrytering eller comp & ben. 

Vi på Verismo rekommenderar i allmänhet att ni låter ert lönesystem sköta lön men att det sedan är en stor fördel att ha en HR-lösning som tar hand om hela livscykeln för en anställd. En helhetslösning kan till exempel:

- Ta personer direkt från rekryteringen in i anställning

- Presentera statistik över flera olika områden för hela företaget

- Hålla hög användarvänlighet eftersom hela lösningen fungerar enligt samma principer


Vid köp av flera lösningar kan arbetet med att integrera dessa bli relativt omfattande och det kan vara läge att använda en integrationsplattform. Det kommer vi till längre fram i kursen. Fundera så länge över era egna behov och om styrkan för er organisation ligger i att ha allt samlat eller att ha flera specialiserade system. För att läsa mer om hur vi tänkte när vi lanserade vår helt integrerade rekryteringsmodul kan du klicka här


Ha en fin dag!

Ellen på Verismo