897e73eabb5fc6a640263dfb08e1a0912acd0d32

Att förstå vad det är som kostar ger dig som köpare makt och förhandlingsläge. Tillkommer projektledning? Hur hög är månadskostnaden under konfigurationen? Vad är priset per användare? Här kan det inte bli tydligt nog. Vi ställer ofta upp vårt erbjudande såhär:

Implementationsavgift: Engångskostnaden för att sätta upp systemet åt kunden. Här ingår också specifikationer, manualer, språk och ett testsystem som kunden kan prova på ny funktionalitet i vartefter den konfigureras.

Konsulttjänster: Projektledning och systemutveckling. Ofta erbjuder vi projektledningspaket i samband med implementering eller låter det ingå i implementationsavgiften. Det här är en post som tenderar att underskattas, be leverantören lägga korten på bordet och slipp dyra överraskningar längre fram. 

Licensavgift: En kostnad per månad och anställd som täcker själva driften av lösningen för alla användare. Den här avgiften baserar vi bland annat på hur stor organisationen är och hur mycket funktionalitet som finns i systemet.

Serviceavgift: En kostnad per månad och anställd som rör support, felsökning, uppdateringar och underhåll. Service- och licensavgift kan också slå ihop, hur det ser ut har också en direkt koppling till avtalen.

För att svart på vitt kunna jämföra olika alternativ pratar vi, såsom när det kommer till de flesta investeringar, gärna om Total Cost of Ownership, TCO, eller total ägandekostnad. Där redovisas kostnaderna under implementationen tydligt vilket enkelt avslöjar om något sticker ut eller kanske visar sig vara mer förmånligt än vad det först verkade. Och du - glöm inte att förhandla!


Vänliga hälsningar

Ellen på Verismo