897e73eabb5fc6a640263dfb08e1a0912acd0d32

Att HR arbetar med processer har väl ingen missat? Svårigheten kan ligga i att mäta värdet, följa upp förändringar och se resultat över en längre tid. Här kan ett HR-system komma till användning och hantera en stor del av de formella processtegen åt dig. Dessutom sparas data och när systemet har använts en tid har du goda möjligheter att följa upp resultat och se vilka aktiviteter som verkligen gör skillnad. Verismo HR ger processtöd för hela employee life cycle (från anställning till exit) och det mesta där emellan såsom performance management och lönerevision.

Det finns många frågor kring processer att lyfta internt men utgångspunkten bör vara huruvida ni vill implementera era egna processer i lösningen, eller om ni ska välja leverantörens best practice. (Best practice kan beskrivas som en beprövad standardlösning leverantören har tagit fram utifrån tidigare erfarenheter.) Här kan också den leverantören ni väljer vara tillmötesgående och göra enklare anpassningar för att deras processer ska fungera i er organisation. Ofta behöver processer från verkligheten anpassas lite för att fungera med ett systemstöd.

Låt processhantering vara ett eget avsnitt, eller åtminstone en konsekvent återkommande del, i er RFI och ge leverantören möjlighet att visa upp möjligheterna för er. Det bästa processtödet är det som används så glöm inte utvärdera användarvänligheten. 


Skriv ner alla era befintliga HR-processer. Hur många blev det? Vad skulle det innebära om de fanns i ett system?


Vänliga hälsningar

Ellen på Verismo