21cedf3cf8daca759a2add7a482da6fbab2ca047

Skärpa i en bild är oerhört viktigt för att du ska bli nöjd med den (om det inte är t ex fart eller just oskärpa du eftersträvar att kommunicera). Det är därför viktigt att du lär dig några knep om hur du skapar maximal skärpa vid fotograferingstillfället.

Skakningsoskärpa
Säg att du försöker få in massor av ljus i kameran genom att använda en riktigt lång slutartid. Det är ju väldigt effektivt. Men gör du det ska du också veta att det är mer eller mindre omöjligt att hålla en kamera stilla under så "lång" tid. I fotovärlden är en halv sekund otroligt lång tid, och det hör inte till vanligheterna att man kan hålla en kamera helt stilla under den tiden. Det betyder att du kommer att få så kallad skakningsoskärpa i din bild. Den blir alltså inte skarp utan kommer att bli suddig eftersom du har rört kameran lite grann medan du tagit bilden.

Så du måste alltid tänka på att ställa in en slutartid som inte ger skakningsoskärpa. Vilken tid det är varierar från fotograf till fotograf (och beror också på vilket objektiv du använder) så du får själv prova dig fram och se var just din gräns går. Jag rekommenderar att du börjar fotografera med slutartider kring 1/160 eller 1/200 så är du helt säker på att du kan handhålla kameran (och du kommer också effektivt att frysa t ex barn som rör sig).

OM du av någon anledning ändå skulle behöva använda en lång slutartid (t ex i en väldigt ljusfattig miljö eller om du vill skapa särskilda effekter) måste du använda någonting att ställa kameran på så att den står stadigt under hela exponeringen. Det kan vara t ex ett stativ, ett bord eller en sten. Har du inte den möjligheten kan det fungera om du stödjer kroppen mot någonting (t ex ett träd eller en lyktstolpe).

En bra hjälp mot skakningsoskärpa är också att använda ett objektiv med så kallad bildstabilisering. Då kommer objektivet att hjälpa dig och kompensera för större delen av din skakning. Sådana objektiv är ofta mycket dyrare än dem utan bildstabilisering.

Fokuspunkter
Vid all fotografering är det viktigt att du har möjlighet att ställa skärpan i bilden precis där du vill ha den. Om du tar en bild av ett landskap där allt ska vara lika skarp spelar det inte så stor roll var skärpan hamnar men tar du en bild likt den här nedan (med kort skärpedjup) kan du förstå att det är ytterst viktigt att du själv kan välja att skärpan ska hamna just i modellens öga (och inte på vattnet bakom eller på busken framför).

Därför ska du nu ställa in din kameras fokuspunkter. Exakt hur du gör det kan du läsa dig till i din kameras manual.

När du tittar genom kamerans sökare ser du en bild som ser ut ungefär som den här nedan (det kan också vara mindre prickar, linjer eller fler rutor). Rutorna hjälper dig att bestämma VAR i din bild du vill ha full skärpa.

Om du håller ner kamerans avtryckare till hälften ser du hur en röd (eller grön) punkt börjar blinka. DÄR har du nu skärpan i bilden. Den här punkten går att flytta till det ställe där det passar dig bäst att ha den. Jag har den inställd så som bilden visar.

När du ska ta din bild tittar du i sökaren, håller ner avtryckaren till hälften mot det område i bilden där du vill att skärpan ska hamna och sedan trycker du av helt och tar din bild.

Medan du håller ner avtryckaren till hälften kan du också komponera om din bild. Alltså, sätt först den röda punkten mot din modells öga, fortsätt att hålla avtryckaren till hälften nedtryckt, rör kameran lite i sidled tills du har komponerat din bild (så att du ser det du vill se i sökaren), tryck ner helt och ta din bild. Eftersom du hela tiden medan du komponerar din bild håller fingret kvar på avtryckaren kommer skärpan att låsas där du först placerade den.

På bilderna nedan kan du se hur viktigt det är att själv kunna bestämma VAR i bilden du vill placera skärpan. På den första bilden har jag satt kamerans fokuspunkt i min dotters ena öga, på den andra bilden har jag satt den på en av vitsipporna hon plockat. Och det blir, som du ser, två helt olika typer av bilder. Som kommunicerar två helt olika saker.

Hade bilden varit tagen med en liten bländaröppning, d vs ett långt skärpedjup, hade det inte spelat någon roll var i bilden jag hade placerat skärpan, men vid en bild av den här typen (med kort skärpedjup) får det alltså väldigt stor betydelse.http://www.favoritfoto.se
[email protected]