72edca1033e3399ef7d762e8ee05d1adfc75fc0e

Idag går vi i vanligtvis i pension mellan 61-67 år. I takt med att medellivslängden ökar vill politikerna även höja pensionsåldern. Men man kommer även i fortsättningen att kunna gå i pension inom ramarna för vad som är tillåtet och möjligt. Beslut är inte fattat ännu men det finns en överenskommelse från december 2017 mellan de flesta riksdagspartierna (utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna). Allt tyder på att nedanstående åldersgränser blir verklighet.

2020: 

Lägsta ålder för allmän pension höjs från 61 till 62 år.

LAS, lagen om anställningsskydd, höjs från 67 till 68 år.


2023: 

Lägsta ålder för allmän pension höjs från 62 till 63 år.

Lägsta ålder för garantipension höjs från 65 till 66 år.

LAS höjs från 68 till 69 år.


2026:

Lägsta ålder för allmän pension höjs från 63 till 64 år.

Åldern för garantipension knyts till en s.k. ”riktålder” (kommer höjas succesivt).


Är man född 1959-1960 kan man ta ut allmän pension från 62 år. Är man född 1961-62 och senare kan man ta ut allmän pension från 63 år. Är man född 1963 och senare kan man ta ut allmän pension från 64 års ålder. Lägsta ålder för garantipension, för de med kort yrkesliv och/eller låga inkomster, höjs från 65 till 66 år. De som omfattas av garantipension kommer alltså få rikta in sig på en senare pension (undantaget om man har arbetat i 44 år för då kommer man även fortsatt att kunna ta ut garantipensionen från 65 år precis som idag).

För de flesta blivande pensionärer kommer ovanstående förändringar inte innebära någon förändring i praktiken. Man kommer att kunna ta ut sin pension på samma sätt som idag. Om några år kommer dock de höjda åldersgränserna bli mer påtagliga. Imorgon går vi igenom när och hur du kan gå i pension.


Dan Adolphson Björck

AMF