71be98e493064b64d74b4820fe9925e937523e02

Många undrar hur de ska göra för att få ut sin pension. Och i vilken ordning de ska göra vad. Följ dessa tio steg: 1. Var ute i god tid.
  Pensionsmyndigheten, pensionsbolag och banker har handläggningstider. Se till att du har några månaders framförhållning.
 2. Prova på att leva på den mindre inkomsten när du fortfarande jobbar.
  Skaffa dig en känsla för vad pensionen kommer att innebära. De allra flesta behöver se över sina utgifter och genomföra några förändringar i sin ekonomi. Gör en pensionsprognos och tänk igenom hur din inkomst ser ut från första pensionsmånaden, om 5 år, om 10 år och livet ut.
 3. Prata med din arbetsgivare.
  Om du funderar på att gå ner i arbetstid eller vill arbeta längre behöver du ha en dialog med din arbetsgivare. På vissa arbetsplatser har man rätt att gå ner i arbetstid de sista åren innan pension men i de flesta fall bygger det på arbetsgivarens goda vilja och möjlighet. Du har laglig rätt att jobba till 67 år men det finns de som kommer överens med sin arbetsgivare om att arbeta längre.
 4. Sköt pensionen elektroniskt i möjligaste mån. Blanketter kan komma bort och fyllas i fel. Och man får i regel ingen bekräftelse från pensionsbolag och banker på att handlingarna är mottagna. Den typen av problem minimeras om man istället använder sig av elektroniska tjänster med hjälp av Mobilt
  Bank-ID/e-legitimation. Då får du en bekräftelse direkt på skärmen om vilka uppgifter du lämnar och vad som gäller för din utbetalning. Med blanketter är det svårare. För vissa typer av tjänstepensioner är det dock fortfarande blanketter som gäller.
 5. Ansök om allmän pension hos Pensionsmyndigheten.
  Du måste alltid ansöka om den allmänna pensionen. Det måste ske minst två månader innan du vill ha din första utbetalning. Kontakta Pensionsmyndigheten om något är oklart.   
 6. Tjänstepensionen betalas ut automatiskt från 65 år i de flesta fall. Några månader innan du fyller 65 år skickar pensionsbolagen brev till dig om vad som gäller för din tjänstepension. Om du vill ha din tjänstepension tidigare, senare eller ändra utbetalningstiden måste du själv meddela det till de pensionsbolag och banker där du har tjänstepension. Detta gör du enklast med hjälp av Mobilt Bank-ID/e-legitimation (där det är möjligt).

  Kontrollera noga att det blir rätt. Åter igen, när utbetalningarna för tjänstepensionen är påbörjade kan du inte ångra dig. Arbetar du inom offentlig sektor behöver du i regel ansöka om din förmånsbestämda pension. Hör av dig till din arbetsgivare.
 7. Se över det samlade skyddet för anhöriga vid dödsfall.
  Ta ställning till om du behöver ha återbetalningsskydd för tjänstepensionen och efterlevandeskydd för premiepensionen innan du går i pension. Tjänstegruppliv (TGL) genom jobbet upphör i regel vid 65 år eller när man slutar jobba. Och även de skydd som man tecknar privat, som livförsäkringar och bolåneskydd, gäller fram till en viss ålder.
 8. Jämför dina pensionsuttag mot pensionsprognosen hos Minpension.se.
  Kontrollera att du får din pension som du har tänkt. Skaffa dig en helhetsbild så att allt blir som du vill. Tveka inte att höra av dig till Pensionsmyndigheten, pensionsbolag och banker om du har frågor.
 9. Signera med Mobilt Bank-ID/e-legitimation eller skicka in de blanketter som krävs.
  Det finns ingen central hantering för pensionerna. Du måste meddela kontouppgift och kolla din utbetalning hos alla instanser som Pensionsmyndigheten, pensionsbolag och banker. Lägg ner lite tid och se till att det blir rätt på alla håll. För alla delar av pensionen. 10. Du är klar!


PS. Pensionsbolag och banker har olika utbetalningsdagar. Räkna med att din pension kommer att betalas ut i portioner under ett antal dagar (till skillnad från lönen som för de flesta kommer ett visst datum, vanligtvis den 25:e varje månad). DS.


Dan Adolphson Björck

Trygghetsekonom, AMF