F37f3fe2d5be23085008c9bdd2ed97c031051c97

Vad händer med pensionen vid dödsfall? Antingen går pensionspengarna till alla andra i samma åldersgrupp som den som dör. Eller också går pensionspengarna till den avlidnes familj. Hit räknas i första hand make, maka, sambo och registrerad partner i andra hand barn). Detta skydd kallas efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd.

När du ansöker om att få din allmänna pension utbetalad kan du välja efterlevandeskydd för din premiepension men inte för de andra delarna av den allmänna pensionen. För tjänstepensionen däremot kan du välja till eller välja bort återbetalningsskydd (dock inte för så kallad förmånsbestämd tjänstepension). 

Det kostar inget extra att ha återbetalningsskydd och om du inte har återbetalningsskydd kan din tjänstepension bli 10-20 procent högre beroende på din ålder och hur länge du har sparat. Att tjänstepensionen blir högre om man inte har återbetalningsskydd beror på att man då får del av arvsvinster från sparare i samma åldersgrupp som har avlidit och inte haft återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet är alltså inte förknippat med en särskild avgift men innebär en förlorad intäkt i form av arvsvinster. 

Klicka här för att se hur det hänger ihop!

Det är vanligt att man har återbetalningsskydd på vissa delar av tjänstepensionen men inte på andra. I dagsläget går det inte att se återbetalningsskydd via Minpension.se. Logga in hos respektive pensionsbolag och banker för att se vad som gäller för dig. 

Så länge man arbetar kan man lägga till eller ta bort återbetalningsskydd efter vilken familjesituation man har. Men när man väl har gått i pension, och pengarna betalas ut kan man bara ta bort återbetalningsskyddet, inte lägga till det. 

Så återstår frågan; ska jag ha återbetalningsskydd eller inte? Här går det inte att ge några allmänna råd utan det handlar om att fundera kring vem som har störst behov av pengarna. Är det du själv i form av högre pension eller en närstående om du skulle gå bort? 

PS. De som saknar make/maka/sambo/registrerad partner eller barn bör välja bort återbetalningsskydd eftersom det då inte finns några förmånstagare. Särbo, syskon, släktingar och vänner räknas inte som förmånstagare till en pensionsförsäkring (stor skillnad jämfört övriga arvsregler och de möjligheter som finns när man skriver testamente). Läs mer här om vilket efterlevandeskydd man har som pensionär!  DS. 


Dan Adolphson Björck

Trygghetsekonom, AMF