Fd2f4eafb26a7334be2b19fdd5ad10ace22cb4fe

Komposition som berättar mer

Tredjedelsregeln
Vi har skrivit om “tredjedels-regeln” tidigare. Det är en grundläggande regel för komposition som säger: placera INTE det viktigaste i bilden i mitten.

Tänk dig istället att du drar två streck som delar upp bilden i tre lika stora delar. Det viktigaste i bilden ska ligga på något av strecken, dvs på en tredjedel av bilden.

Perspektiv och balans
För i princip allt fungerar en särskild uppbyggnad: 1. förgrund, 2. linjer som leder ögat in mot bilden, 3. huvudmotiv och 4. intressant bakgrund.
I bifogad bild är detta: 1. tjejen som gäspar, 2. järnvägsspåren, 3. hela tunnelbanan och 4. mannen med påsen.

Din placering styr kompositionen
När ögonblicket kommer har du bara någon sekund på dig att ta bilden. Därför gäller det att vara förberedd. Med din placering kan du styra kompositionen innan du trycker av bilden. Med träning kommer detta naturligt.


Tipsen sammanfattade: Komponera redan när du tar bilden enligt ⅓-principen, Försök hitta fler element i kompositionen, ditt utgångsläge påverkar kompositionen.

Uppdrag: Hitta ett intressant motiv eller bakgrund, gärna med ledande linjer in mot bilden. Vänta tills något intressant händer i förgrunden och tryck av.

/Daniel och Gunnar
Daniel Eliasson - www.streetpeople.se
Gunnar Fägersten Novik - gfnstreet.wordpress.com