2ab37702188e293c16b4ed70db43a0167924cf42

Att använda kognitiv friktion

Det kan vara svårt att själv bedöma dina bilder. Därför tipsar vi här om något kallat kognitiv friktion. Vilka känslor framkallar bilden? Skalan för hur en bild påverkar dig ser ut så här:
1. Bilden är Informativ - intressant, men fångar inte betraktaren en längre tid.
2. Bilden ger glädje - den visar humor och skapar ett snabbt intresse, men det avtar med tiden.
3. Bilden förvånar - Alla delar i bilden syns väl, men skapar nyfikenhet eller förvåning hos betraktaren.
4. Bilden oroar - den framkallar känslor som mer eller mindre liknar rädsla, ångest, ilska eller stress. Delar i en oroande bild kan vara suddiga, dolda eller förvrängda.
5. Bilden oroar och förvånar - dessa bilder skapar högsta kognitiva friktionen hos betraktaren.

Kognitiv friktion (ursprungligen en datautvecklingsterm för interaktiv design): ”Motståndet som uppkommer när en människa interagerar med något.”


Uppdrag: Gå igenom dina senaste bilder och bedöm efter kognitiv friktion. Bortse från tekniska detaljer som skärpa och ljus med mera. Hur många bilder fick du i  klass 3 eller mer?

/Daniel och Gunnar
Daniel Eliasson - www.streetpeople.se
Gunnar Fägersten Novik - gfnstreet.wordpress.com