Fe1a23a428b507449c1814ebc168f54febc07cfb

Reklamens texter är påverkan i form av ord. Ditt uppdrag är att få andra att – av egen vilja – vilja göra det du vill. Hur lyckas man med det? Fråga Robert Cialdini. Han är professor i socialpsykologi och expert på påverkan. Cialdini har listat sex grundregler för hur vi blir påverkade. Vi tar de första tre nu, så kör vi resten imorgon.

• Ömsesidighet – Om du får något, vill du förr eller senare ge något tillbaka. Det kan handla om att någon förmedlar sin kunskap eller låter dig prova på en produkt eller tjänst. Tjänster föder gentjänster.

• Åtagande och konsekvens – Vi människor är bekväma, och vill helst slippa omvärdera våra tidigare val och uppfattningar. Om du vill påverka en människa i en ny riktning: börja med att be honom eller henne om ett litet åtagande, till exempel att skriva på ett upprop stödd av en organisation (det skapar en ökad vilja att senare skänka pengar till samma organisation).

• Socialt bevis – Vi gör helt enkelt som (många) andra gör. Om du ser många som köar utanför en butik, skriver på en namnlista eller kör för fort, då blir du påverkad att göra likadant. Vi vill känna gemenskap med andra människor.

• Gör: Hitta en reklamtext som väcker ditt intresse. Vilka av ovanstående grundregler för påverkan hittar du?

Samtliga tips i kursen är baserade på boken Sälj det med ord skriven av Mattias Åkerberg och Christer Wiklander