Fe1a23a428b507449c1814ebc168f54febc07cfb

Som sagt: reklamens texter är påverkan i form av ord. Och Robert Cialdini har listat sex grundregler för hur vi blir påverkade. De första tre snackade vi om häromdagen, så här kommer resten:

• Tycke – Vi människor vill hellre säga ”ja” än ”nej” – särskilt när frågan, direkt eller indirekt, kommer från en person som vi gillar eller känner förtroende för. Vi har också lättare att lita på – och köpa av – människor som vi är lika, som har ett attraktivt yttre eller som ger oss komplimanger.

• Auktoritet – Vi litar på människor som är auktoritära. Vi ifrågasätter sällan lärare, läkare eller människor i uniform. Om du vill få andra att göra som du vill: låt en auktoritär person framföra ditt budskap.

• Sällsynthet – Det som är svårt att få tag på blir per automatik mer intressant för oss. En tjänst eller produkt som är begränsad i upplaga eller tid vill vi ha ännu mer. Vi vill inte riskera att missa chansen.

• Gör: Skriv en text, där du använder så många som möjligt av de sex grundreglerna för påverkan.

•Läs: Robert Cialdini har skrivit boken Influence. Den är mycket läsvärd och full av intressanta exempel.