96e7fc000fd52271bd26048c7d20960f6187c9da

Nu är vi klara med omsättningsanalysen och ska kika närmare på flödesanalysen.

Flödesanalysen är ganska enkel och går ut på att du går igenom samtliga dina kunder och markerar vilka som var nya föregående år samt vilka kunder som du förlorade föregående år. Då kan du sammanställa detta och få en översikt på hur stor andel nya kunder du får in och hur stor andel kunder du förlorar under året? Du kan även se hur stor del av föregående års omsättning som var nyförsäljning samt hur mycket omsättning du förlorar inför det kommande året. Hur ser nettot ut för året, ökar eller tappar du i omsättning? Hur ser det ut på sikt, har du en positiv eller negativ trend?

Steg nummer två i denna analys är att ställa sig frågan hur man fick in en ny kund och se om man kan hitta några mönster där? Kan vi anpassa vår kommande marknadsföring och vårt säljarbete efter detta för att maximera utfallet utav dessa investeringar i tid och pengar? 

Ställ dig även frågan varför du har förlorat en kund och se om du hittar några mönster där? Finns det någon form av självkritik som vi kan ta åt oss och kan vi göra något annorlunda för att undvika kommande kundförluster? Eller var det kunder vi ville bli av med för att de inte var tillräckligt lönsamma?

Nu är vi klara med flödesanalysen och i nästa mail kommer vi att gå igenom åtgärdsanalys.