E0879c98cb210d832f3e769dc9721ac5c9085c83

Du spenderar mängder med timmar på dina kunder, men gör du en ordentlig kundanalys en gång per år? Genom att göra fyra olika standardiserade kundanalyser kommer du att skapa mer affärer, lära känna din kundstock samt skapa en plan för att jobba med försäljning på ett strukturerat sätt.

I denna kurs kommer jag att i detalj gå igenom hur du skapar en omsättningsanalys, flödesanalys, åtgärdsanalys samt en kategorianalys. Jag kommer även beskriva de olika stegen du måste gå igenom för att få ut maximalt utav dina analyser.

När du är klar med den här kursen har du ett antal verktyg för att på ett strukturerat sätt jobba med dina kunder för att maximera försäljningen gentemot dessa. I slutet av kursen kan du ladda ner hela kursen i form av en PDF-bok.

Jag som har skrivit denna kurs har under drygt 25 års tid jobbat med försäljning, affärsutveckling, entreprenörskap och ledarskap, både i egna företag och som anställd. Jag har jobbat i diverse olika branscher såsom IT, Internet, finans, fastighetsmäkleri och numera juristområdet.