36ef144813d61c13a466ab7d0f3330ccf80b9f66

Nu är vi klara med åtgärdsanalysen och ska kika närmare på kategorianalysen.

Kategorianalysen går ut på att lära känna sin kundstock och se om den är uppbyggd på det sätt som man vill. Börja med att fundera på vilka olika kategorier som är väsentliga för dig? Det finns inga givna regler här, utan är mycket individuellt. Kanske kan du kika på vilken branschtillhörighet dina kunder har? Vilka geografiska områden de kommer från? Vilka produkter/tjänster de köper?

När du har fyllt i vilka kategorier dina kunder tillhör (samma kund kan förstås tillhöra fler kategorier) så kan du sammanställa hur stor andel utav dina kunder och hur stor andel av din omsättning som ligger i en viss kategori.

Nästa fråga man kan ställa sig är om det ser ut som du vill eller vill du att någon kategori ska vara t.ex. större? Hur ska man i så fall ta sig dit?

Kanske kan du använda detta i säljsammanhang genom att hänvisa till att du till 80 % jobbar mot en viss bransch eller att 50 % av dina kunder ligger i ett visst område. Dessa siffror kan på ett enkelt och tydligt sätt visa på specialistkompetens.

Nu är vi klara med kategorianalysen och i nästa mail kommer vi att gå igenom kundanalysens olika steg.