6a51e0f14e63117f133bcb9527e572eae4428226

Nu när vi har gjort fyra olika strukturerade analyser och skapat nya mål för året, så är det dags att få ner dessa i en handlingsplan, som sedan ska genomföras. Nedan förklarar jag hur de olika stegen i en kundanalys ser ut.

Helheten i dessa kundanalyser sträcker sig över sex steg och det är viktigt att vi genomför alla dessa för att dra största möjliga nytta utav vår insats. Steg 1-4 görs med fördel i januari och med föregående års siffror som underlag. De sista stegen, genomförandet utav handlingsplanen, är vad du ska jobba med under resten utav året.

Steg 1: Förberedelser

Ta fram underlaget som behövs i form av samtliga dina kunder och deras omsättning för föregående år. Om du ansvarar för flera säljare så tar du fram detta per säljansvarig. Skapa en mall, i t.ex. Excel, med olika former av kundanalyser (se förslag på fyra grundläggande analyser ovan) och vill du ha en enkel Excel-mall att utgå ifrån så kan ni ladda ner den här.

Steg 2: Fyll i underlaget

Fyll i underlaget för varje enskild kund på det sätt som är beskrivet i tidigare mail om respektive kundanalys.

Steg 3: Analysera underlaget

Analysera underlaget och ta fram nya målsättningar och strategier på det sätt som är beskrivet i tidigare mail om respektive kundanalys.

I nästa mail kommer vi att fortsätta att gå igenom kundanalysens olika steg och fokusera på handlingsplanen.