723ab27af78b99aad9a73e9bdd3c37f99e7f4c81

En fisk förstår kanske att den inte borde luras av ett rovdjur och bli uppäten, men ibland nappar den ändå på metkroken, just för att den luras av betet. Du kan vara koncentrerad på något helt annat men ändå fastna i oro eller negativa tankar som din hjärna skapar. Det kan leda till att tankarna får inflytande över dina handlingar. Du har säkert själv upplevt många tillfällen när du vill fokusera på något särskilt, men istället glider över till att tänka på negativa saker i framtiden eller i det förflutna. Det kan man likna vid att du ”krokats fast” av din tankemaskin som hittat något som är så oroväckande att du luras att tänka på det, fast du inte vill. 

Vi väljer hädanefter att kalla ett observerande förhållningssätt för att “kroka av” sig själv från tanken. Att få bort tanken helt är mycket svårt, men genom att vara närvarande i nuet kan du träna dig i att få perspektiv på tankarna. Istället för att leva i språkets värld (se modul Närvaro) lever du i erfarenhetens värld medan du observerar språket. 

Detta illustreras i bilden. I personen till höger är tanken fastkrokad vilket kraftigt styr agerandet, skymmer sikten för världen och är motsatsen till att vara närvarande i nuet. Personen till vänster har förvisso tanken  kvar men är mer närvarande och har lättare att styra sitt agerande i värderad riktning, då tanken inte är fastkrokad och skymmer sikten.

Dagens uppgift
Försök idag att se PÅ tankarna istället för världen GENOM dessa. När en tanke dyker upp, kolla bara på den istället för att styras och agera efter den.