C8d62f45a335b1d33477b8ab8babf410e41c367e

I boken Explaining creativity identifierar psykologen Keith Sawyer gemensamma nämnare för kreativa processer. Gemensamt för samtliga är att de alltid innehåller en period då man drar sig tillbaka från problemet som ska lösas. Kort efter denna period genereras alltid de idéer som i slutänden blir lösningen med stort L. Den verksamma komponenten i att dra sig tillbaka från sitt problem, är att vi då öppnar upp möjligheten för att se problemet ur ett nytt perspektiv.

I tider av höga produktionskrav och korta deadlines så är det få som har råd att tillåta sig en paus. Vill du effektivisera det hela bör du utnyttja lunchen till att dra dig tillbaka från det du jobbar med just nu. Lämna mobilen vid skrivbordet, avsätt minst en timme och ät absolut inte framför datorn.

Vill du verkligen få högsta betyg i lunchätande så tycker jag att du ska ta för vana att luncha med någon eller några som jobbar med något helt annat än du själv. Vem vet, kanske sägs det något som just utgör lösningen på problemet du sitter med just nu.