4a65d6d2de8b0e52adca184ee0ddacfcae2cf089

En stor anledning till att systemkamerans bilder upplevs proffsiga, är att bakgrunden kan "slätas ut" med hjälp av kort skärpedjup. Här låter du istället en redan jämn bakgrund göra samma jobb.

Typiska bildlösningar med denna metod är:


  • att sänka kameravinkeln för att rensa bakgrunden (tex få med enbart himmel som bakgrund)

  • att höja kameravinkeln för att rensa bakgrunden (tex få med enbart asfalt som bakgrund)

  • att hitta jämna ytor i miljön, som kan fungera som bakgunder.

Att komponera medvetet på det här sättet kräver att du börjar se omgivningen utifrån ytor, förhållanden och geometri. Perspektivet påverkas av hur långt bort du är. Detta avgör hur motiv och bakgrund förhåller sig till varandra i bilden.

Ditt uppdrag:

Sänk kameravinkeln så mycket att du får enbart himmel med som bakgrund. Hur placerar du motivet så att det syns så tydligt som möjligt mot himlen? Kan du flytta dig så att motivet placeras mot ett lämpligt ställe i himlen?


// David

www.davidbrohede.se

guld.moderskeppet.se