98f7ab2ebf7541081f04ac6aacb0d5b8b7ccc1a8

Kompositionsregler tenderar att bli ganska stela - men här är ett knep som gör bilderna bättre utan att vara för enkelspårigt. Det handlar om balans

Bildens olika byggstenar har olika grafisk tyngd. Personer och levande varelser i allmänhet brukar ha stor grafisk tyngd, utan att för den skull behöva vara stora i bilden. 

Knepet jag vill dela med dig är att balansera bilden grafiskt. Detta innebär, som i bilden ovan, att jag flyttar min mobilkamera så att blomman hamnar som ”motvikt” till barnet som plockar smultron. Utan den stora ”grafiskt tunga” blomman i förgrunden, nere till höger, hade bilden upplevts obalanserad. 

Motvikter kan bestå av ett motiv, eller kanske bara ljusa eller mörka ytor. Det måste inte vara ett fysiskt objekt. Det viktiga är om det har grafisk tyngd eller inte. Balansprincipen gäller både åt sidorna och vertikalt. 

Vad innebär detta för dina bilder? Kika i din kamerarulle på telefonen och fundera på hur du kan väga upp motivet med andra bildelement, för att skapa mer balans. 

Ditt uppdrag:

Nästa gång du tar ett porträtt, försök att hitta ett bildelement som kan väga upp personen. Placera detta på motsatt sida i bilden (höger-vänster, eller uppåt-nedåt). Hur tycker du att detta påverkar bilden?


// David

www.davidbrohede.se

guld.moderskeppet.se