2664a776d181e0192d51af364818489f5a83cf84

Ett antagande om lycka, som leder oss på fel spår, är tron på att lycka är ett tillstånd där olust och svårigheter inte finns eller har funnits i vårt liv. Många av oss är helt enkelt olyckliga för att vi försöker undvika och kontrollera det som inte går att undvika – att livet vid sidan om lyckan även innebär besvikelser och otrygghet för alla människor.

För att illustrera att vi kan vara lyckliga trots livets krokiga vägar och dess svårigheter utvecklade psykologen Steven Hayes en metafor som heter busschauffören. Föreställ dig att du reser i en buss som färdas genom ett landskap som ibland är rakt, ibland krokigt. Man ser inte alla gånger var någonstans man är på väg för att det finns buskar, berg eller träd som förvärrar åsynen av vägen i sin helhet. Detta gör oss otrygga, det väcker ångest. Vägen i ditt liv kan se ut på samma sätt, det är du som är den bussförare som kan bestämma i vilken riktning du vill köra ditt liv trots att du inte kan se vägen i sin helhet hela tiden. Ibland kan vi inte se det som finns framför oss men om vi vet i vilken riktning vi vill gå, blir det lättare att välja en väg. Vägen kan leda oss närmare det som är vårt syfte med resan eller på omvägar men vi som bussförare kan se till att återkomma den väg som leder oss dit vi vill, exempelvis att göra det bästa av vårt liv trots vår mamma.

Ett annat dilemma är att i din buss har du också olika sorts passagerare. Det kan hända att dessa passagerare (dina tidigare erfarenheter, din mamma och dina tankar och känslor) är besvärliga. Då måste du lära känna dem för att kunna ta beslutet om du kan göra något åt dem eller om du bör lära dig att acceptera dem. Du måste välja mellan att fortsätta din resa trots att dina passagerare (mamma) skriker och kanske hotar dig med olika skräckscenarier eller att släppa rätten och kämpa för att få tyst på dem. Vem är det då som styr ditt liv?

Det handlar om att vara flexibel i meningen att kunna lära oss när vi måste stanna bussen, när vi ska köra vidare, när vi ska lyssna på våra passagerare (mamma) eller när vi ska strunta i dem och fortsätta vår resa ändå och så vidare. 

----

Liria Ortiz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare. För förfrågningar om föreläsningar och workshops kan [email protected] Kursen är baserad på boken ”Jag och min mamma: om att hantera en viktig relation”.