Cc50aa4cc5288974845be68ece00d86372b4f1be

Det här kursavsnittet handlar om att planera och organisera på rätt sätt.

Det är viktigt att  du försöker sköta din hemmaverksamhet på ett professionellt sätt. Det gör du genom att undvika att arbetslivet och privatlivet glider ihop för mycket. Försök att hålla en tydlig gräns så att du har strikta arbetstimmar och annan tid för träning och motion och försök även att prioritera rätt mellan olika arbetsuppgifter.

Det bästa är om du har möjlighet att skilja mellan arbetsrum/arbetsytor och resten av din bostad så tydligt som möjligt. Idealet är om du kan planera och organisera ditt arbetsrum med tillräckliga arbetsytor, rätt och effektiv utrustning, ordning på pärmar och dokument och ordning på mappar i datorn. Och samtidigt ordna en separat yta för träning och motion med den träningsutrustning du behöver.

För min egen del har jag dessutom infört en rutin för att kontrollera mig själv. Jag brukar fråga mig själv varje kväll om jag gjort det jag föresatte mig att göra idag - både med avseende på jobb och träning. Om inte - hur ska jag ändra mitt dagsprogram så att jag bättre når den balans som jag eftersträvar?


Med en väl genomtänkt planering kommer du vinna mycket, både i fråga om effektivitet, trevnad och minskad stress.

Uppgift 

Skriv en checklista på vad du bör göra för att ditt hemarbete ska bli effektivt.  Gör gärna en liten skiss av hur du vill möblera och ordna i din bostad så att ditt nya hälsosamma liv blir så bra som möjligt.