Cc50aa4cc5288974845be68ece00d86372b4f1be

I dag tar jag upp den övergången mellan att "gå till ett jobb" och att "jobba hemifrån".

Lämnar du en anställning för att starta eget företag hemifrån så är min rekommendation att starta på deltid samtidigt som du jobbar kvar hos din arbetsgivare, förutsatt att du har möjlighet till det. 

På det sättet kommer du säkert inte känna lika stor press att du till varje pris måste prestera ett ekonomiskt resultat direkt från början. Det tar ofta längre tid än vad man tror att nå tillräcklig lönsamhet. Om du testar att jobba hemifrån med din affärsidé på halvfart så riskerar du inte för mycket. Fungerar inte idén så har du fortfarande ditt jobb att falla tillbaka på. Eftersom du har en stadig inkomst från din deltidsanställning så blir det lättare att betala räkningar och annat samtidigt som du startar upp ditt nya hemmaföretag.

Om du väljer att på detta sätt starta upp ett hemmaföretag samtidigt som du behåller en anställning är det viktigt
att din nya verksamhet inte konkurrerar med det företag där du jobbar. Informera din arbetsgivare om vad du håller på med. Din arbetsgivare kanske blir din första kund eller uppdragsgivare?

Genom din anställning har du vissa förmåner, t.ex. försäkringar, pensionsavsättningar, umgänget och tankeutbytet med arbetskamraterna m.m. Allt detta behåller du om du sätter igång din egen verksamhet på deltid och detta är bara en av fördelarna med att testa sig fram successivt.

Uppgift

Fundera igenom om det är möjligt för dig att jobba deltid på ditt nuvarande jobb och hur du i så fall skall planera övergången till din hemmaverksamhet.