E51f677b7a6508a79ddcdef76159be5423a5ae96


Det här kursavsnittet handlar om balansen mellan jobb och hälsa.

Det första steget för att lyckas med din hemmakarriär är att du försöker formulera en enkel affärsidé. Gör det nu med bara några få ord. Du kommer under arbetets gång i alla fall korrigera, komplettera och förfina din affärsidé så bli inte för detaljerad i detta tidiga skede. Vet du inte vad du vill syssla med? Inga problem – det tar vi lite senare i denna kurs.

Fundera sedan på hur du i grova drag ska lyckas med din affärsidé. Konkretisera dina funderingar i en mycket enkel affärsplan. Skriv ner detta första utkast till affärsplan på ett papper i några få och enkla punkter.

Nu kommer det viktiga! Gör samtidigt en lika enkel plan för din träning. Hur mycket tänker du träna och när? Hur ska du lägga upp din träning så att alla kroppens delar får sitt? Det är genom att göra dessa två planer samtidigt och på ungefär samma enkla sätt som du skapar förutsättningar för din balans mellan jobb och hälsa.

Jag har träffat och diskuterat med väldigt många som jobbar hemifrån. De som är mest nöjda är i allmänhet de som funnit den rätta balansen mellan familj, jobb och hälsa.Uppgift

Utgå från din egen situation och gör en enkel checklista med minst tre åtgärder som du bör vidta för att starta ditt hemmajobb på ett bra sätt. Gör detsamma för din träning – skriv ner tre åtgärder som du bör göra för sköta din träning på bästa sätt.