6ec71a806a4027d37af32c402ef98565e86ae171

Min chef brukade säga "what gets measured gets done" och jag tror att Hans Rosling också har sagt något liknande.

I min vision märks allting upp med sin påverkan på planetens gränser och statistiken blir tillgänglig direkt. På så sätt vet vi när vi lyckas med något och kan genast fortsätta att göra mer av det. I min vision får dessutom alla veta (när det är möjligt) hur de själva ligger till i förhållande till genomsnittet.

Sådan här statistik brukar skapa en debatt i samhället och den utgör en grund för att bedöma företag och aktörer. Jag tror dessutom att den ger många andra positiva spin-off effekter.


Dagens aktivitet:
Fundera på vilken organisation eller myndighet som borde veta hur mycket CO2 vi har släppt ut under det senaste året. Om du inte hittar informationen på deras hemsida så kontakta dem (artigt) och be om informationen. När de märker att det finns en efterfrågan på informationen så blir de förhoppningsvis bättre på att skaffa fram och sprida den.


Nästa avsnitt ägnar vi åt kostnaden / ekonomin


________________________________________________

För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?    

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens   

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact