4310ad619f48fc486b63bd7f0199c91b882e8e83

Sveriges yta är ungefär en tiondel av EU:s yta så ungefär en tiondel av EU:s förnybara energi finns här. I min vision produceras den förnybara energin där den finns och den konsumeras där det bor människor. Det betyder att Sverige kommer att producera en betydligt större del av Europas energi än vad vi själva använder. Överskottet exporteras (mot betalning) så att resten av Europa kan sluta använda fossila bränslen.

Samma sak gäller i ännu högre grad förnybara flytande bränslen som kräver betydligt större yta än annan förnybar energi. Som vi såg i ett tidigare mail så kommer flytande bränslen att vara en bristvara både i Sverige, Europa och världen. I min vision produceras ungefär en tiondel av Europas flytande bränsle i Sverige och mycket av det exproteras för användas av Europas flyg och Sjöfart.

(Kom ihåg att Sverige inte kan stoppa klimatförändringarna om inte Europa också lyckas.)


Dagens aktivitet: Googla det senaste inom förnybart flyg. Börja med att följa länken nedan: https://www.google.se/search?q=flyg+biobr%C3%A4nsle  

Bild: Befolkningstätheten i Europa:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_density_Europe.png  

___________________________________

Nästa avsnitt ägnar vi åt kärnkraft. Läs det även om du tror att du vet allt och berätta i så fall varför jag har fel. :-)

För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?
 

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens

Feedback uppskattas via denna länk: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact