1dceb2c57783beec5ca7147575f970aafb3c7f5a

I min vision minskar vi vår totala energiförbrukning med 25%.
Idag står hushåll och transporter för vardera en fjärdedel av energiförbrukningen och industrin står för det mesta av återstoden. I min vision minskar de med 25% vardera.

Transporter
I min vision är alla marktransporter elektrifierade och övriga transporter har minskat med 25%. Semesterresor är i genomsnitt 25% kortare då vi semestrar närmare hemmet.

Industri
Industrins energiförbrukning och utsläpp minskar med en fjärdedel, dels genom effektivisering men också genom att vi i min vision konsumerar färre prylar.

Hushåll
Största delen av hushållens energi går till uppvärmning av hus och varmvatten. I min vision sker det m.h.a. värmepumpar. Dessutom är de flesta hus mycket väl isolerade.
Värmepumpar kan ofta också generera kyla. I min vision använder man bara luftkonditionering när dörrar och fönster är stängda så att den kylda luften stannar i huset.

Övrigt
Övrig energiförbrukning minskar också med en fjärdedel


Dagens aktivitet: Googla ett semestermål som ligger mindre än hälften så långt bort som de platser där du brukar semestra. Skriv vilket semestermål du valde på papperet som du påbörjade i första avsnittet av den här kursen. Ta reda på vad det skulle kosta för er att resa till semestermålet du googlade.

_____________________________________________

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canoeing_in_Algonquin_Park,_Canada.jpg  

Nästa avsnitt ägnar vi åt varför EU och Europa behöver Sveriges hjälp

För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?
 

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här: Https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens

Feedback uppskattas via denna länk: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact