55b01ce135cf6748fb10d790cf0136aa0bfdb769

Jag gillar inte kärnkraft men klimatförändringarna skrämmer mig mycket mer. Den andel av jorden som skulle bli obeboelig om alla jordens kärnkraftverk skulle få härdsmälta idag, är mycket mindre än den yta som skulle bli permanent obeboelig efter en klimatförändring på 4-6 grader.

Därför väljer jag att först avskaffa alla fossila bränslen och att därefter avskaffa kärnkraften.
(Jag tror inte att vi klarar att avskaffa de fossila bränslena lika snabbt om vi först avskaffar kärnkraften.)


Dagens aktivitet:
Visa ditt papper för någon och diskutera med hen det du har lärt dig hittills i den här kursen. Lyssna noga på vad personen säger.
Om ni undrar över något så skriv till mig på: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact  
Om personen vill gå den här kursen så finns anmälan på: https://dailybitsof.com/courses/klimat-min-vision 

______________________

Bild: The world 4°C Warmer: https://www.newscientist.com/data/images/archive/2697/26971701.jpg 

Nästa avsnitt ägnar vi åt besparingar av energi till uppvärmning

För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?   

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens  

Feedback uppskattas via denna länk: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact