B7fc013c61dae75c8a923a576f9322766acfc202

I dagens samhälle har vi tillväxt vilket betyder att vi varje år konsumerar mer än vi gjorde året innan.
Jag anser inte att svenskarna i genomsnitt hade det så dåligt i fjol så att vi behöver ha det bättre nästa år.

Vår valuta och vårt ekonomiska system är byggt för tillväxt och får därför problem när vi inte har tillväxt.

Konsumtionen skulle inte vara något problem om det fanns oändliga resurser att konsumera. Problemet är att det mesta som säljs har krävt material, energi och/eller arbetstid för att framställa. Framställningen av material och energi tär på jordens resurser och om vi konsumerade mindre av varandras arbetstid så kunde vi arbeta mindre.

I min vision så konsumerar vi mindre, jobbar mindre, och har därigenom mer tid för varandra.
(Jag tror att man kan skapa förutsättningar för detta genom att ändra reglerna för hur vår valuta och vårt ekonomiska system är uppbyggt. http://lanpengar.yolasite.com/  http://lanpengar.yolasite.com/allalanar.php )


Dagens aktivitet: Fundera över dagens lektion. Hur kan detta påverka din vardag?


___________________

Bild: https://pixabay.com/en/mother-son-touch-embrace-family-962629/  

Nästa avsnitt ägnar vi åt reklamens effekter och vad man kan göra åt dem

För en bakgrund till min vision, gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad händer? och Klimatförändringar - Vad behöver göras?
 

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens  

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact