6d6f62d717632b7940bfa1b1c20ad04c85c6a43f

Transporter står för mer än en fjärdedel av hushållens växthusgasutsläpp och för nästan en fjärdedel av vår totala energiförbrukning. I min vision går de växthusgasutsläppen ner till noll och energiförbrukningen minskar med en fjärdedel.

Dagens fordon drivs med fossila bränslen därför att det är billigast. Skälet till att fossila bränslen är billigast är att det inte kostar något att släppa ut växthusgaser i vår gemensamma atmosfär. I min vision drivs alla markbundna fordon med el. Det ger en effektivare framdrift och det gör att fordonen kan drivas av sol- och vind- och vattenkraft.

För de flesta markbaserade transporter fungerar el utmärkt som drivmedel. Enligt min mening är elbilarna tillräckligt bra nu. I min vision får de som absolut vill köra långt utan att ta en paus för att ladda bilen betala vad det kostar oss alla. De får helt enkelt betala vad det kostar att fånga in koldioxiden med BECCS* och gräva ner den igen.

Det finns transporter som är nödvändiga. Vi måste t.ex. transportera mat till städerna och vi måste transportera sjuka till sjukhusen. Övriga transporter får vi göra när och om det finns tillräckligt med energi. Vi måste helt enkelt sluta fråga "Hur mycket energi behöver vi och var ska vi ta den" och istället fråga "Hur mycket energi har vi och vad ska vi använda den till". Vill du veta varför så gå gärna mina kurser Klimatförändringar - Vad behöver göras? och Klimatförändringar - Vad händer?    

Dagens aktivitet: Om du hade ett elektriskt fordon, vilket skulle det vara? Fundera på allt mellan airboard och lastbil. Välj det fordon som skulle fungera för dig. Skriv vilket fordon du valde på papperet som du påbörjade i första avsnittet av den här kursen.

___________________________________

Bild: https://pixabay.com/en/eco-friendly-electric-vehicle-149801/  

* BECCS står för "bio-energy with carbon capture and storage". Det är alltså den metod för infångning av CO2 som vi diskuterade i avsnitt 3: CCS - Carbon Capture & Storage

Nästa avsnitt ägnar vi åt återplantering av avverkade skogar

Källor till påståenden i detta avsnitt finns här: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/vision-referens  

Feedback uppskattas via denna länk: https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact