353a24a7bec69dd674dd7965920756729a1ff586


Hittills har vi tittat på utsläpp från energiproduktion som är den största källan till växthusgaser. Låt oss nu gå vidare och titta på jordbruk och ändrad markanvändning som står för större delen av de övriga växthusgasutsläppen.


 

http://www.wri.org/resources/charts-graphs/world-greenhouse-gas-emissions-2005 http://www.wri.org/sites/default/files/world_ghg_flow_chart_2005.pngTräd består till stor del av kol, och det kolet kommer från koldioxid. När ett träd växer tar det upp koldioxid och använder det kolet till att skapa sitt trä. Det är det vi menar när vi säger att växande träd binder koldioxid. När trädet dör och förmultnar eller brinner, så avges koldioxiden igen. Mer än en tiondel av våra utsläpp kommer från "land use change" och det är till stor del avskogning. D.v.s. träd som brinner eller förmultnar och därigenom avger sitt kol i form av koldioxid.


Energiproduktionens och avskogningens utsläpp består mest av koldioxid som blir kvar i kolcykeln i mellan 100 och hundratusen år. Jordbruket släpper däremot mest ut mer kraftfulla men kortlivade växthusgaser. Det innebär grovt räknat att:


  • Konstanta utsläpp från energiproduktion (och ändrad markanvändning) innebär en ökande mängd växthusgaser i atmosfären

  • Konstanta utsläpp från jordbruket innebär en konstant mängd växthusgaser i atmosfären


En betydande del av utsläppen från jordbruket kommer från framställning av mat som vi sedan slänger. En genomsnittlig svensk slänger mer än 50 kg per år. 

 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nya-matvanor-kan-radda-planeten/ 


Nästa avsnitt ägnar vi åt befolkningsökningen

 

Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2Y_Jordbruk.pdf
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2Z_AndradMarkanvandningAvskogning.pdf
Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact