E03b2f9cc2634c9dc18bf355b17ab7de1c4d304c  • Det finns många ideer om hur vi kanske skulle kunna utvinna energi. Alltifrån fusion och fjärde generationens kärnkraft till solkraftverk i rymden.

  • Det finns många ideer om hur man kan spara energi. Alltifrån att köra tåg i vakuumtunnlar till att tilläggsisolera alla hus.

  • Det finns ideer om geoengineering. Alltifrån hur man kan skugga jorden med konstgjorda partiklar i atmosfären till att måla om den i en annan färg.

  • Det finns ideer om hur man kan leva med klimatförändringar. Alltifrån att bygga vallar mot havet till att odla mat i grottor under marken.


Gemensamt för alla dessa ideer är att de är oprövade och att ingen ännu har fått dem att fungera, i alla fall inte i tillräckligt stor skala.


Redan nu har vi släppt ut tillräckligt mycket växthusgaser för att jorden på sikt ska värmas upp ca 1,5 grader. Ska vi klara klimatmålet som världens länder lovade i Paris så måste vi alltså ta bort den koldioxid vi i fortsättningen släpper ut, och det kostar mycket energi och resurser. Därför kan vi knappast längre vänta på nya innovationer. Om de kommer och fungerar så är det bra, men om vi ska vara säkra så måste vi ta itu med klimatet nu och med de verktyg vi har.


 


https://c1.staticflickr.com/2/1288/981372736_74e2d99d8f_b.jpg


Nästa avsnitt ägnar vi åt jordbruk och avskogning


Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2R_TeknikerPaExperimentstadiet.pdf http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2K_350ppm.pdf
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1B_2grader.pdf

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact