8cc3acc23f5330f39ef67bd18c904781094d7366


Vi har redan konstaterat att de flesta fossilfria energislag indirekt kommer från solenergi och att de därmed tar ännu större utrymme än solkraft. (T.ex. behöver energigröda 10 gånger större yta än solkraftverk för att producera samma mängd energi.) Faktum är att alla andra beprövade energislag tillsammans inte kan producera mer än drygt en tredjedel av Europas nuvarande energiförbrukning. (I alla fall inte om produktionen ska ske inom Europa.)

Det finns helt enkelt inte tillräckligt många älvar att bygga ut, mark att odla energigröda på, mossar som producerar torv, sopor att elda, etc.(I avsnitt 9 av här kursen får du chansen att göra en egen energiplan.) 

När det gäller energislag som inte är beprövade så har vi inte längre tid att vänta på dem. Vill du veta varför så gå gärna min kurs Klimatförändringarna - vad händer.


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/fb/b1/de/fbb1dedbfe9a5609be7753658eabbb77.jpg https://www.pinterest.com/pin/533887730799151649/


Nästa avsnitt ägnar vi åt kärnkraft. Läs det även om du tror att du vet allt och berätta i så fall varför jag har fel. :-)


Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/ftpservercbt21.php
http://klimatcbt.yolasite.com/ftpservercbt22.php
http://withouthotair.com/c30/page_232.shtml

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact