8a300a87dc172805332d6efaf26f33a5a23c77bd


Globalt läggs ungefär fyra gånger så mycket pengar på att subventionera fossila bränslen som på att subvetionera förnybar energi!
(Men många av de ca 40 länder som fortfarande subventionerar fossila bränslen håller på att avveckla subventionerna, bl.a. som en del av vad de lovade i Paris.)
Skulle subventionerna av fossila bränslen avskaffas så beräknas utsläppen minska med 10%.

Inom EU är utsläppsrätter ett sätt att stödja förnybar energi och energibesparingar. Grundtanken är att EU bara ska släppa ut en viss mängd koldioxid och att rätten att släppa ut den koldioxiden ska fördelas mellan olika länder och aktörer inom EU. Tanken är att den som släpper ut mer än den har rätt till, måste köpa extra utsläppsrätter från någon annan. Den säljande aktören avstår då från de utsläpp som den hade rätt att göra och får istället pengar av den köpande.

Drygt en tiondel av de globala utsläppen omfattas av handel med utsläppsrätter. En annan lite större andel är subventionerade fossila utsläpp.


Handeln med utsläppsrätter har några stora problem:


  • Många utsläpp ingår inte i handeln med utsläppsrätter. Det gör att konkurrensen snedvrids då vissa utsläppare måste betala medan andra får släppa ut gratis.

  • Det finns så många utsläppsrätter så att fossila bränslen inte behöver ersättas med förnybara lösningar.

  • Med låga priser på utsläppsrätter så tar det lång tid innan en investering lönar sig. Om reglerna är omstridda och kan ändras vid nästa val så tvekar/avstår investerarna.

Många andra subventioner av förnybar energi har fungerat bättre, men en lämplig prissättning på koldioxid (t.ex. genom att fasa ut subventioner av fossila bränslen och att sätta ett pris på koldioxidutsläpp) är avgörande för att göra världen koldioxidsnål. För att nå ut över hela ekonomin (och i synnerhet för att påverka privata investerare) krävs korrekt prissättning, och även en förväntan om ökande koldioxidpriser.
 ... eller med andra ord: Om det lönar sig att göra fel kommer alltför många att göra det!


Subventionerade utsläpp från energiproduktion visas med streckade cirklar:


 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf 


Nästa avsnitt ägnar vi åt den pågående utbyggnaden av förnybar energi och åt vad DU kan göra.


Mer information om dagens ämne finns här:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2015-special-report-2015-energy-and-climate-change.html

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact