167385f724da0c0896ddaef7643fa232bbdaa4a5


Vad lilla Sverige gör är avgörande för om vi ska klara tvågradersmålet!

Förnybar energi är ungefär jämt fördelad över jordens yta. Sveriges yta är nästan 10% av EU:s yta. Därför finns i storleksordningen 10% av EU:s förnybara energi i Sverige. Europa och EU skulle få mycket svårt att klara att bli fossilfria om inte Sverige hjälper till.

När det gäller energiförsörjning så måste energin exporteras från platser som har mycket energi (idag oljeländer) och importeras till platser där det finns mycket människor.

Titta på kartan nedan. Den förnybara energin finns relativt jämt fördelat över kartan. Den behöver utvinnas där (=här) och användas i de tätbefolkade områdena.

Europa är förstås en av de stora i "spelet" om klimatet. Om Europa inte blir fossilfritt kommer knappast resten av världen att bry sig om att försöka heller.

Befolkningstätheten i Europa

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_density_Europe.png


I nästa avsnitt tittar vi på övriga fossilfria energislag.


Mer information om dagens ämne finns här:
https://www.youtube.com/watch?v=E0W1ZZYIV8o
http://www.withouthotair.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Europe

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact