D4510864fd1cf70e0abfd9e48840c1e18a774726


Välkommen till min kurs. Tack för att du vill lära dig om vad som behöver göras för att jorden inte ska värmas upp.

I Paris lovade världens länder att jordens temperatur inte ska få öka mer än 2 grader. Det räcker för att våra barn ska få fortsätta att leva i en fantastisk värld. (Se gärna min kurs Klimatförändringarna - vad händer för att se vad alternativet skulle vara.)

Ländernas löfte i Paris bygger till stor del på FN:s klimatpanels rapporter. Av FN:s klimatpanels rapport framgår att vi kan minska utsläppen fram till mitten av det här århundradet och att vi därefter måste ta bort växthusgaser från atmosfären snabbare än vi släpper ut dem.

Flera länder inklusive Sverige har lovat att bli koldioxidneutrala. Detta är fantastiskt och definitivt ett steg i rätt riktning. För att vi ska lyckas måste dock hela världen bli koldioxidneutral inom 3-4 decennier. I den här kursen kommer vi att titta på vad som krävs för att uppnå det.

Låt oss först titta på varför vi släpper ut växthusgaser.

Detta är en bild av produktion och användning:


http://www.wri.org/resources/charts-graphs/world-greenhouse-gas-emissions-2005
http://www.wri.org/sites/default/files/world_ghg_flow_chart_2005.png


Av bilden framgår att de flesta utsläppen kommer från energiproduktion. I nästa avsnitt börjar vi med att titta på vad som behöver göras åt utsläppen därifrån.


Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2A_VadBehoverGoras.pdf
Feedback uppskattas via denna länk: 
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact