Hälsa / Tekniska åtgärder för att stoppa klimatförändringarna

Klimat - Vad behöver göras?

Skapad av

77c867c474389031aff87ac96a6acb50f909843f Cecilia Burman

Format

Email och Facebook Messenger

Omfattning

5 minuter om dagen i 15 dagar

Sträck-läs

June 27, 2016

Välkommen till min kurs om vad som måste göras om vi ska stoppa klimatförändringarna.Kursen beskriver de områden där förändringar är viktigast. Den beskriver vilka handlingsalternativen är, vad de olika alternativen innebär och vad konsekvenserna blir.

Eftersom en stor del av utsläppen kommer från energiproduktion får du även chansen att göra en egen energiplan.

Kursen vänder sig till dig som vill förstå vilka förändringar som krävs för att den globala uppvärmningen ska avstanna.
(Att uppvärmningen skulle minska är tyvärr i princip omöjligt, men om vi håller de löften som gavs i Paris så kan våra barn ändå få leva i en fantastisk värld.)


Om du först vill förstå vilka riskerna är och varför det är så bråttom att åtgärda klimatförändringarna trots att vi knappt ser problemen ännu så rekommenderar jag att du först går kursen  Klimatförändringar - Vad händer? 
Du har också möjlighet att gå min kurs: Klimat - Min vision  Intresserad?