3afa54cff7ae5f061fd333a756bc9673da14d938


Kol fins på tre ställen:


  1. I underjorden i form av olja, stenkol och gas.


  2. På jordytan i form av biomassa, d.v.s. en andel av den sammanlagda vikten av allt som lever.

  3. I atmosfären och haven i form av växthusgaser.

 

Kol är ett grundämne. Följaktligen är mängden kol på jorden konstant. Kol som tas upp ur underjorden måste alltså bli antingen biomassa eller växthusgaser. 
Den totala mängden biomassa ökar inte över tiden och kol som tas upp ur marken måste följaktligen bli växthusgaser.

Kolet blir kvar i kolcykeln lång tid. Det tar 100 år för naturen att ta bort så mycket kol ur kolcykeln som vi släpper ut under ett år. Om vi väntar med åtgärder tills vi ser problemen kommer vi alltså att få leva med de problemen under en mycket lång tid.

 

Dagens aktivitet: Fundera på vem du skulle vilja spela den här frågeleken med: http://klimataktion.se/aktiviteter/testa-dina-klimatkunskaper-samla-pa-vara-fragekort/ 

 

 

Vart kolet tar vägen:

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Carbon_cycle-cute_diagram.svg/2000px-Carbon_cycle-cute_diagram.svg.png   
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeochemical_cycle#/media/File:Carbon_cycle-cute_diagram.svg
   

 

 

I nästa avsnitt tittar vi på så kallade tipping points som är ytterligare ett skäl till att det är viktigt att sluta släppa ut växthusgaser redan innan problemen har uppstått.

 

 

Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2J_KolKoldioxidMetan.pdf  

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact