024dd1879881acc70da5e5381ae4e92c3f711692


Sex grader kommer jorden inte under något sannolikt scenario att ha värmts upp före 2099. (Då är mina barn ca 95 år men mina barnbarn borde fortfarande leva) Åtminstone inte om inte en smältande tundra, brinnande skogar eller smältande metanhydrat avger alltför mycket växthusgaser.

En sex grader varmare jord är så totalt annorlunda från allt vi hittills har sett så att nästan ingen har gjort någon vetenskaplig sammanställning av hur en sex grader varmare jord skulle vara att leva på. Detta trots att det under FN:s klimatpanels värsta realistiska scenarion kan inträffa inom 85 år. Hittar du en bra vetenskaplig beskrivning så skicka den gärna till mig så att jag kan lägga in den här.

Skulle mänskligheten överleva? Det skulle inte förvåna mig. För att människan som art ska överleva behövs trots allt bara att två människor överlever. En man och en kvinna.

 

Bonus: Detta är en 3 min lång film från National Geographic. Den handlar om vad som händer om jorden värms upp sex grader.
https://www.youtube.com/watch?v=R_pb1G2wIoA  

 

 

Inte ens FN:s klimatpanel vågar sig på att gissa vad som händer vid 6 grader trots att de inte utesluter att det kan inträffa om mindre än 85 år: 

 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/AR5table23Risks.png   
http://ipcc.ch/report/ar5/syr/    
http://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
    

 

 

I nästa avsnitt konstaterar vi att detta ännu inte har hänt och inte kommer att hända om vi förhindrar det!

 

 

Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1F_6grader.pdf

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact