9c3bbed64405d4cedfc326cfe81ef4edb9d0b1cf


(Om du hoppade över grad fem och sex så vill du nog hoppa över det här mailet också. Fortsätt i så fall i morgon istället.)

Så kallade tipping-points orsakas av feedback-mekanismer som finns inbyggda i klimatsystemet. Naturen själv kan både ta upp och släppa ut växthusgaser. Hittills har haven och växtligheten tagit upp ungefär hälften av det fossila kol vi har släppt ut.

OM sådana här utsläpp från naturen blir större än vad naturen förmår ta upp igen, så hjälper det inte ens om vi människor helt slutar att släppa ut växthusgaser. Då kommer temperaturen ändå att fortsätta öka! Det är det som kallas tipping-point; när processen inte längre kan hejdas, utan fortsätter av egen kraft.

De flesta bedömare tror att vi kommer att passera sådana här tipping-points om:


 • den globala temperaturen stiger 2 grader (Hittills har den stigit ca 0,9 grader.)

 • koldioxidhalten i atmosfären förblir högre än 350 ppm under en längre tid. (Just nu är den 400 ppm)

 

När temperaturen ökar så kommer nya utsläpp av växthusgaser från nya naturliga källor. Här är några exempel:


 •  Tundran tinar: Lämningar från djur och växter i Arktis har under många tusentals år frusits in i stället för att förmultna. Nu tinas denna enorma frysbox upp och frostas av. När död biomassa förmultnar eller ruttnar så bildas bl.a. koldioxid eller metan.
   
  Mängden kol som finns infrusen i tundran motsvarar ungefär lika mycket koldioxid som vi människor släpper ut på 50 år om den kommer ut som koldioxid. (Och 25 gånger mer än så om den skulle komma ut som metan.)

 


 • Skogsbrand: Biomassa betyder ungefär "vikten av allt som är levande eller nyligen har dött". När man säger att växande skogar tar upp kol så menar man att biomassan ökar. När en skog brinner så frigörs kolet igen i form av koldioxid. Koldioxiden som binds/frigörs motsvarar ungefär halva skogens vikt.
   
  För att frigöra lika mycket kol genom skogsbränder som människan släpper ut på ett år, så behöver en yta stor som en tredjedel av Brasilien brinna.

 

 •  Metanhydrat: Djupt nere i havet finns metanhydrat. Det är en is-liknande form av metan som är stabil vid låg temperatur och högt tryck. Om haven värms upp så att 0,3 promille av det varje år kommer ut i atmosfären som metan så räcker det ensamt för att värma upp jorden 5 grader.
   
  Lyckligtvis tror man att haven kommer att värmas upp betydligt långsammare, så att det mesta kommer ut som koldioxid och inte som metan. 

 

 

För att sammanfatta: 
Utsläpp lika stora som människans totala förbränning av fossila bränslen skulle det bli om det varje år skulle komma ut något av dessa:


 • 2% av tundrans kol i form av koldioxid

 • 0,1% av tundrans kol i form av metan

 • rök från tropiska skogsbränder stora som en tredjedel av Brasilien

 • 0,2% av metanhydratens kol i form av koldioxid

 • 0,1 promille av metanhydratens kol i form av metan

 

Därför måste vi sluta släppa ut växthusgaser innan vi når dessa tipping points. Annars fortsätter naturen att släppa ut växthusgaser åt oss.

 

 

Tippande isberg: 
(Att isberg tippar beror inte på klimatförändringarna men de har ändå en tipping point. Isen smälter och smälter utan det syns någon större skillnad. När tillräckligt mycket is har smält så att isberget har ändrat form, då når det sin tipping-point. Isberget tippar över och ingenting kan hindra det från att rulla hela vägen runt.)https://www.youtube.com/watch?v=dysuQIDtdoM 

 

 

Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1G_Tippingpoints.pdf

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact