Fe0344b5328afe75525525b84cd55b5a2609facd


Om länderna inte följer överenskommelsen från Paris så skulle jorden värmas upp tre grader till ca 2080. (Då är mina barn ca 77 år) Åtminstone kommer det inte att hända före 2050. (Då är mina barn ca 46 år) Åtminstone inte om inte en smältande tundra läcker alltför mycket växthusgaser.

 

Detta är saker som FN:s klimatpanel bedömer troligen skulle hända redan vid 2 graders uppvärmning om vi inte vidtar åtgärder för att förhindra det:


  • Markens förmåga att ta upp det fossila kol vi släpper ut kommer att minska

  • Amazonas regnskog kan brinna upp

  • Arter utrotas

  • Minskande skördar

  • Urbana risker förknippade med bostäder

  • Flyktingar i samband med extrema händelser

  • Minskad tillgång till vatten för fattiga människor på landsbygden och i städerna

 

Vid 3 graders uppvärmning kommer många glaciärer att smälta. Det kommer också att komma regn istället för snö på vintern på många platser. Det gör att mängden vatten i många floder kommer att minska på sommaren eftersom inget vatten finns lagrat som snö och is. Ganges, Brahmaputra och Yangtze rinner alla upp i glaciärer och många fler floder fylls på våren och sommaren av snösmältning.

Bevattning av grödor och även dricksvattentillgången för miljoner människor kan bli problem. (Redan idag når många floder inte havet eftersom deras vatten används av människor och grundvattenreserver pumpas torra.)

Om jorden värms upp tre grader kommer skogsbränderna att breda ut sig så att fler skogar brinner ner än som växer upp. Även regnskog kommer att brinna och den har mycket svårt att växa upp igen. När en skog dör frigörs kolet som har bundits av skogen. Om tillräckligt mycket skog brinner upp så kan koldioxiden därifrån tillsammans med ytterligare metan från tundran räcka för att värma upp jorden ytterligare en grad.

 

Dagens aktivitet: Räkna ut hur gamla dina barn och/eller barnbarn kommer att vara när jorden har värmts upp 3 grader om vi inte håller löftena från Paris. Skriv det du kom fram till på papperet du påbörjade första dagen.

 

Bonus: Detta är en 3 min lång film från National Geographic. Den handlar om vad som händer om jorden värms upp tre grader.
https://www.youtube.com/watch?v=6rdLu7wiZOE

 

Minskande skördar: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/CropYield.png

 

 

Nästa avsnitt kommer att handla om argument som har framförts för att människans utsläpp av växthusgaser inte är något problem eller att den globala uppvärmningen inte finns.

 

 

Mer information om dagens ämne finns här:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1C_3grader.pdf

Feedback uppskattas via denna länk:
https://cecilia-burma8.wixsite.com/climatebits/contact